HVA ER LEDIG / FREE

FØR 15. DESEMBER 2017 HAR VI FLERE LEILIGHETER LEDIG

EN LEILIGHET LEDIG FRA 4. JANUAR 2018 TIL MORGEN 19. JANUAR 2018
EN LEILIGHET LEDIG FRA 5. JANUAR 2018 TIL MORGEN 6. FEBRUAR 2018

ETTER 27. FEBRUAR HAR VI LEDIG LEILIGHET, LEDIG RESTEN AV ÅRET
ETTER 05. MARS HAR VI LEDIG LEILIGHET, LEDIG RESTEN AV ÅRET
ETTER 10. MARS HAR VI LEDIG LEILIGHET, LEDIG RESTEN AV ÅRET

.
.

IN ENGLISH

BEFORE 15 DECEMBER 2017 WE HAVE MORE APARTMENTS

A APARTMENT OFFERING FROM 4 JANUARY 2018 TO THE MORGEN 19 JANUARY 2018
A APARTMENT OFFERED FROM 5 JANUARY 2018 TO THE MORGEN 6 FEBRUARY 2018

AFTER 27 FEBRUARY WE HAVE ONE APARTMENT FREE, THE REST OF THE YEAR
AFTER 05 MARCH WE HAVE APARTMENT FREE, THE REST OF THE YEAR
AFTER 10 MARCH WE HAVE APARTMENT FREE, THE REST OF THE YEAR