VISUM

Visum og oppholdstillateise        (  Siden er hentet fra;  Nordmenn i Hua Hin )

Her finner du en oversikt over visumtypene som er mest aktuelle for nordmenn:

Ankomstvisum

Kommer du som norsk statsborger til Thailand som turist uten visum får du et “ankomstvisum” (“Visa on Arrival”) på flyplassen. Dette gir deg rett til å oppholde deg i landet i 30 dager og er gratis.

Oppholdstillatelsen kan forlenges med inntil 7 dager på  ditt lokale immigrasjonskontor. Dette koster THB 1900.

Kommer du inn i Thailand fra et naboland med buss, tog, bil e.l. gjelder “ankomstvisumet” bare i 15 dager (det ryktes at enkelte har fått 30 dager også ved disse overgangene, så det praktiseres nok litt forskjellig).

Når tiden er omme må du forlate Thailand. Hvis du reiser ut senere enn siste dato angitt i ankomststempelet i passet ditt (overstay) må du betale THB 500 pr dag i gebyr (reiser du bare en dag for sent slipper du gebyr). Lengre perioder med overstay kan føre til bøter, mulig fengselsstraff og utvisning og bør absolutt unngås.

Ønsker du fortsatt å være her etter at tiden er ute kan du reise til en grenseovergang, krysse over til et av nabolandene (Kampuchea, Laos, Miyanmar eller Malaysia) og etter noen minutter eller lengre tid komme tilbake til Thailand og få nytt ankomstvisum (visa run). Dette gjelder da for opphold i 15 dager. Kommer du inn igjen med fly får du 30 dager.

Turistvisum

Ønsker du å oppholde deg i Thailand i mer enn 30 dager bør du skaffe deg et turistvisum ved en thailandsk ambassade (eller konsulat) før du kommer. I Norge søker du på den thailandske ambassaden (hjemmesiden finner du her) hverdager mellom 09 – 12 eller via post.

Dokumentene som kreves er:

– Passet ditt (må være gyldig minst seks måneder fra den datoen du planlegger å reise inn i Thailand)

–  Kopi av pass-siden med personalia og bilde

– Et ferdig utfylt søknadsskjema per person. (Skjemaet finner du her)

– To passbilder (3,5×4,5 cm)per person. Bildene må ikke være mer enn 6 mnd gamle.

– Kopi av bekreftet billett eller reservasjon

– Gebyr:  Fram til 31.03.11 er det gratis. Etter 1.4 er gebyret kr. 250.

Når du søker via post sender du i tillegg til ovenstående med en frankert konvolutt med ditt navn og adresse på (brukes av ambassaden til å returnere passet til deg).

Behandlingstiden for vanlige visumsøknader er 3-5 virkedager hvis du møter opp personlig, mens den via post er 5-10 virkedager.

Visumet ditt er gyldig i 90 dager. Det betyr at du må reise inn i Thailand innen 90 dager fra visumet ble utstedt. Siste innreisedato står i visumet uder teksten “Enter before”.

Ved ankomst i Thailand får du vanligvis rett til opphold i 60 dager. Dette kan du forlenge med inntil 30 dager på ditt lokale immigrasjonskontor.

Når de 60+30 dagene er over må du reise ut av Thailand. Ønsker du å bli her lenger kan du søke om nytt 60+30 dagers turistvisum ved Thailands ambassade (eller konsulat) i et av nabolandene og komme tilbake (mer informasjon på engelsk finner du her).

Det er ikke lov til å ta arbeid i Thailand ved opphold på turistvisum.

Non-immigrant  visum

Er du over 50 år og ønsker å være i Thailand lengre enn 90 dager av gangen må du søke om Non-Immigrant “O” visa ved Thailands ambassade i Oslo. Dette gjøres på samme måte som for turistvisum. Med en innreise koster det kr. 500.

Non-immigrant  ettårsvisum

Dette søker du om på immigrasjonskontoret i Hua Hin i god tid før visumet du fikk i Oslo utløper.

Du må i tillegg til å være over 50 ha enten minst THB 800.000 (ca. kr. 153.000) på konto i thailandsk bank eller en dokumenterbar inntekt (pensjon, lønnsinntekt e.l.) på minst THB 65.000 (ca. kr. 12.500) pr. mnd. Er du gift med thailandsk statsborger er det tilstrekkelig med THB 400.000 (ca. kr. 76.500) på konto eller en inntekt på THB 40.000 (ca. kr. 8.000) pr. mnd. (Beløpene i norske kr. er basert på kursen pr. 09.02.11 THB 5,25/kr.) Velger du alternativet med bankinnskudd må pengene være satt inn på konto minst 3 måneder før søknaden leveres (det ryktes at 2 måneder har vært godtatt). I henhold til hjemmesiden til Thailand Ministry of Affairs er det også mulig å kombinere bankinnskudd og inntekt. Totalen av innskuddet og inntekt pr. mnd må være minst THB 800,000.

Når du søker på ditt lokale immigrasjonskontor trenger du:

–        Kopi av pass-siden som inneholder personalia og bilde (passet må være gyldig minst 18 måneder fra søknadsdato)

–        Utfylt søknadsskjema TM7 (skjemaet finner du her)

–        Foto 4×6 cm ikke eldre enn 6 mnd

–        Kopi av pass-siden med visumet du kom inn i Thailand med

–        Kopi av pass-siden med ankomststempelet i Thailand

–        Kopi av Departure Card (det hvite kortet i passet)

–        Bekreftelse fra den norske ambassaden i Bangkok på din pensjon eller inntekt samt din adresse i Thailand (bekreftelsen må være original)

alternativt bevis fra banken om innestående beløp (må være original)

–        Har du husbok blå eller gul (Tambien Ban), ta med kopi av de relevante sidene i denne

Alle kopier skal signeres av søker. Behandlingsgebyr er THB 1.900.

Sammen med skjema TM7 må du levere skjema TM8 “Application for re-entry permit into the Kingdom” (Søknad om ut og innreise). Skjemaet finner du her. Sammen med skjemaet må du ha et 4×6 cm bilde ikke eldre enn 6 mnd.

Du kan velge om du vil ha en ut- og innreise (single entry) eller flere (multiple entry). Gebyr for single entry er THB 1.000 og for multiple entry THB 3.800. Velger du single entry og ønsker å reise ut mer enn en gang i løpet av året må du hver gang levere søknad på immigrasjonskontoret før du reiser og betale THB 1000 pr. gang. Hvis du ikke gjør dette er visumet ditt ikke gyldig når du kommer tilbake. Du får da ankomstvisum (30 alternativt 15 dager alt etter hvor du kommer inn i landet) og du må gjennom hele prosessen med 90 dagers visum fra ambassade eller konsulat utenfor Thailand før du igjen kan søke om ettårs visum.

Både skjema TM7 og TM8 har tekst på begge sider. Ønsker du å skrive dem ut fra nettet må du passe på å ha begge sidene på ett ark (for- og bakside). Ellers vil det ikke bli akseptert på immigrasjonskontoret.

NB! Immigrasjonskontoret i Hua Hin er nå på Kanalveien (Chulapaatan Road) ved siden av 3 Girls Restaurant. Tlf. nr. 03-252-6556. Åpningstiden er hverdager 08:30 – 16:30. Stengt i helger og på offentlige helligdager.

Enhver utlending som lovlig oppholder seg i Thailand med et Non-Immigrant visum må hver 90. dag rapportere adressen til immigrasjonsmyndighetene. Da leverer du eller en person du gir fullmakt til skjema TM 47 (du finner det her) ferdig utfylt på ditt lokale kontor. Overser du dette kan du bli bøtelagt og det kan regnes som ”overstay”. I alvorlige tilfeller kan du også få visumet kansellert og få 7 dager på deg til å forlate landet. Når det er sagt er det mange i Hua Hin som har rapportert for sent uten at det har fått noen konsekvenser. Allikevel anbefales det på det sterkeste å rapportere i tide.

NB! Immigrasjonskontoret i Hua Hin, som et av få i Thailand, praktiserer “24-timers regelen”. Det betyr at du må rapportere til immigrasjonskontoret innen 24 timer etter at du kommer til Hua Hin, selv om du kommer rett fra flyplassen hvor du allerede er registrert i passkontrollen.

Du kan ikke arbeide i Thailand ved opphold på noen av visumtypene nevnt over.

Det er flere andre typer visum til Thailand (business og education for å nevne 2). Da disse er uaktuelle for de aller fleste nordmenn som kommer går vi ikke nærmere inn på disse her. Er noen av dem aktuelle for deg, ta kontakt med Thailands ambassade i Oslo.

Det ryktes at visumreglene kan praktiseres noe forskjellig ved de forskjellige immigrasjonskontorene og kanskje til og med av de forskjellige immigrasjonsoffiserene på ett kontor. Ting kan også endre seg over tid uten at informasjon gis på hjemmesidene til Ministry of Affairs eller Immigration. Vi kan derfor ikke garantere ovenstående. Skulle du oppleve at noe av det som står på denne siden ikke er riktig eller ufullstendig vil vi sette pris på at du informerer oss om dette slik pr e-post.